Driven by InfoShare
mailaweb

SimpelSerien.dk

Andre hjemmesider
Oversigt over siden

SimpelFaktura -SF priser -SF Historik SimpelLønseddel -SL priser -SL Historik SimpelKasseTerminal -SKT Priser -SKT Historik
SimpelMaterialestyring -SM Priser SimpelMaterialestyring Histori SimpelUdstyrsreg. -SUR Priser -SUR Historik SimpelRekvisitionsAdm -SRA Priser - SRA Historik SimpelIndkøbsPlan - SIP Projekt -SIP Priser -SIP Historik SimpelMaterialereg. -SMR Priser -SMR Historik SimpleEtiketter -SE priser -SE Historik
SimpelJournal -SJ Priser -SJ Historik DocShare -DocShare Priser -DocShare Historik InterOpus -InterOpus Priser -InterOpus Historik
Spørgsmål og svar Simple programmer Ændre site-navn
InfoShare Support Mail-A-Web -Mail-a-web versioner -Mail-A-Web priser -Mail-a-web historik InfoTime/SMS InfoTime Priser -InfoTime Historik RejsAdm5 -RejsAdm5 Priser -RejsAdm5 Historik
SLET

 

 

Download

Køb program

Priser

Mere info

 

 

 

 

                                           

 

SimpelUdstyrsregistrering

 

 

Simpel Udstyrsregistrering er 4 beslægtede funktioner samlet i et program:

-Registrering af udstyr, f.eks. edb udstyr, edb programmer   og       vedligeholdelsesaftaler.

-Registrering af udleveret udstyr, f.eks. nøgler

-Reservation af udstyr, f.eks. biler, projektor, etc.

-Registrering af fejlmeldinger og hvem der udfører rettelse m.v.

 

I udstyrsdelen kan du registrere priser og genanskaffelsespriser m.v. så du hurtigt kan danne dig et overblik over næste års forventede budget.