Driven by InfoShare
mailaweb

SimpelSerien.dk

Andre hjemmesider
Oversigt over siden

SimpelFaktura -SF priser -SF Historik SimpelLønseddel -SL priser -SL Historik SimpelKasseTerminal -SKT Priser -SKT Historik
SimpelMaterialestyring -SM Priser SimpelMaterialestyring Histori SimpelUdstyrsreg. -SUR Priser -SUR Historik SimpelRekvisitionsAdm -SRA Priser - SRA Historik SimpelIndkøbsPlan - SIP Projekt -SIP Priser -SIP Historik SimpelMaterialereg. -SMR Priser -SMR Historik SimpleEtiketter -SE priser -SE Historik
SimpelJournal -SJ Priser -SJ Historik DocShare -DocShare Priser -DocShare Historik InterOpus -InterOpus Priser -InterOpus Historik
Spørgsmål og svar Simple programmer Ændre site-navn
InfoShare Support Mail-A-Web -Mail-a-web versioner -Mail-A-Web priser -Mail-a-web historik InfoTime/SMS InfoTime Priser -InfoTime Historik RejsAdm5 -RejsAdm5 Priser -RejsAdm5 Historik
SLET

 

 

 

 

Download

Køb program

Pris

Mere info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SimpelIndkøbsPlan

 

SimpelIndkøbsPlan henvender sig bl.a. til større grupper, såsom institutioner, plejehjem, højskoler etc. Alle steder, hvor der er en eller anden form for madordning til et større antal personer.

 

Med SimpelIndkøbsplan er det nemt at overskue hvad der ér bestilt, hvad der skal bestilles og ikke mindst hvad der ér leveret og hvad der skal leveres hvor og hvornår.

 

 

 

Rapporter

 

I SimpelIndkøbsPlan er det muligt at trække flere forskellige rapporter f. eks.

Ø  Oversigt over forbrug pr. afdeling pr. måned

Ø  En behovspapport for f. eks. en institutions central køkken, indenfor et givent tidspunkt, du selv fastsætter.

 

Med SimpelIndkøbsPlan ved du altid, hvem der skal have hvad og hvad der skal indkøbes, for at kunne matche leveringerne.