Driven by InfoShare
mailaweb

SimpelSerien.dk

Andre hjemmesider
Oversigt over siden

SimpelFaktura -SF priser -SF Historik SimpelLønseddel -SL priser -SL Historik SimpelKasseTerminal -SKT Priser -SKT Historik
SimpelMaterialestyring -SM Priser SimpelMaterialestyring Histori SimpelUdstyrsreg. -SUR Priser -SUR Historik SimpelRekvisitionsAdm -SRA Priser - SRA Historik SimpelIndkøbsPlan - SIP Projekt -SIP Priser -SIP Historik SimpelMaterialereg. -SMR Priser -SMR Historik SimpleEtiketter -SE priser -SE Historik
SimpelJournal -SJ Priser -SJ Historik DocShare -DocShare Priser -DocShare Historik InterOpus -InterOpus Priser -InterOpus Historik
Spørgsmål og svar Simple programmer Ændre site-navn
InfoShare Support Mail-A-Web -Mail-a-web versioner -Mail-A-Web priser -Mail-a-web historik InfoTime/SMS InfoTime Priser -InfoTime Historik RejsAdm5 -RejsAdm5 Priser -RejsAdm5 Historik
SLET
SIP Projekt

Simpel IndkøbsPlan kan tages i brug umiddelbart efter download og installation. Hvis I ønsker hjælp til processen kan et typisk projekt bestå af følgende:

A: Programlicens jvf. prislisten.

B: Indlæsning af eksisterende data
Hvis det nuværende varekatalog og evt. aktuelt gældende bestillinger foreligger i regneark eller lignende kan disse indlæses i programmet. Pris omkring 3 - 5.000 kr excl. moms.

C: Undervisning
Systemet har 3 typer brugere:
- a. Decentrale bestillere
- b. Centralt (køkken)
- c. Systemadministrator
Undervisning kan gennemføres på en dag således:
1,5 time for alle vedr. decentral bestilling
+ 1,5 time i køkkenets funktioner
+ 1 time vedr. systemadministration
Pris: (4 timer undervisning, transport og forberedelse): 5.940 kr + moms.

D: Tilretninger
Men det er ganske almindeligt, at brugerne begynder at få rigtigt gode idéer når først de har brugt systemet i kort tid. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at afsætte et beløb til gennemførelse af sådanne, p.t. ukendte, tilretninger. Vores timepris for denne type arbejde er 660 kr og det tager f.eks. typisk ca 2 - 3 timer at lave f.eks. en ekstra rapport, en eksport til et andet system eller et simpelt hjælperegister. En pulje på 5 - 10 timer vil nok være hensigtsmæssig. 

E: Support og vedligehold
Vi tilbyder 2 slags løbende aftaler:
Vedligeholdelsesaftale, pris 600 kr pr halvår. Denne aftale betyder at I uden yderligere beregning får stillet alle ny versioner af programmet til rådighed - I kan selv vælge om I vil installere opdateringen eller ej.
Hotlineaftale: pris 600 kr pr halvår. Denne aftale betyder at I uden yderligere beregning kan få hjælp vedr. programmet pr telefon eller email. Prisen er "pr kontaktperson og stedfortræder", d.v.s. hvis I f.eks. ønsker at alle afdelinger skal kunne kontakte os direkte (verderlagsfrit), så skal prisen ganges med det antal afdelinger, der kan komme på tale.
Al anden support og vedligeholdelsesarbejde sker til timepris, men uden nogen minimumsgrænse (altså ikke noget med "påbegyndt time" eller lignende. Arbejde, der kræver at vi er på stedet faktureres incl. transportomkostninger og transporttid.