Driven by InfoShare
mailaweb

SimpelSerien.dk

Andre hjemmesider
Oversigt over siden

SimpelFaktura -SF priser -SF Historik SimpelLønseddel -SL priser -SL Historik SimpelKasseTerminal -SKT Priser -SKT Historik
SimpelMaterialestyring -SM Priser SimpelMaterialestyring Histori SimpelUdstyrsreg. -SUR Priser -SUR Historik SimpelRekvisitionsAdm -SRA Priser - SRA Historik SimpelIndkøbsPlan - SIP Projekt -SIP Priser -SIP Historik SimpelMaterialereg. -SMR Priser -SMR Historik SimpleEtiketter -SE priser -SE Historik
SimpelJournal -SJ Priser -SJ Historik DocShare -DocShare Priser -DocShare Historik InterOpus -InterOpus Priser -InterOpus Historik
Spørgsmål og svar Simple programmer Ændre site-navn
InfoShare Support Mail-A-Web -Mail-a-web versioner -Mail-A-Web priser -Mail-a-web historik InfoTime/SMS InfoTime Priser -InfoTime Historik RejsAdm5 -RejsAdm5 Priser -RejsAdm5 Historik
SLET

Simpel Indkøbs Plan Historik

SIP er udviklet i samarbejde med Nyborg kommune, der benytter det i plejehjemssektoren, så de enkelte afdelinger let kan kommunikere deres behov for madvarer til centralkøkkenet. Og måske lige så vigtigt: De enkelte afdelinger kan hele tiden se hvordan deres forbrug, både det leverede og det bestilte, ligger i forhold til deres budget som beregnes ud fra antal beboere/dagsgæster i hver afdeling.

Systemet afløser en regnearksmodel, der både gav langsommere opdatering og meget mere spildpapir ved udskrift af pakkesedler.