Driven by InfoShare
mailaweb

SimpelSerien.dk

Andre hjemmesider
Oversigt over siden

SimpelFaktura -SF priser -SF Historik SimpelLønseddel -SL priser -SL Historik SimpelKasseTerminal -SKT Priser -SKT Historik
SimpelMaterialestyring -SM Priser SimpelMaterialestyring Histori SimpelUdstyrsreg. -SUR Priser -SUR Historik SimpelRekvisitionsAdm -SRA Priser - SRA Historik SimpelIndkøbsPlan - SIP Projekt -SIP Priser -SIP Historik SimpelMaterialereg. -SMR Priser -SMR Historik SimpleEtiketter -SE priser -SE Historik
SimpelJournal -SJ Priser -SJ Historik DocShare -DocShare Priser -DocShare Historik InterOpus -InterOpus Priser -InterOpus Historik
Spørgsmål og svar Simple programmer Ændre site-navn
InfoShare Support Mail-A-Web -Mail-a-web versioner -Mail-A-Web priser -Mail-a-web historik InfoTime/SMS InfoTime Priser -InfoTime Historik RejsAdm5 -RejsAdm5 Priser -RejsAdm5 Historik
SLET

 

 

 

 

Beskrivelse:     image002.png@01CC1177.54B35100

Beskrivelse:     image003.png@01CC1177.54B35100

Beskrivelse:     image004.png@01CC1177.54B35100

Beskrivelse:     image005.png@01CC1177.54B35100

Download

Køb program

Pris

Mere info

 

 

 

 

RejsAdm5

 

Beskrivelse: Beskrivelse:     image001.jpg@01CB8FDD.4B84A640

 

 

 

 

RejsAdm5 giver mulighed for elektronisk oprettelse af medarbejderens rejseafregning med anvendelse af de korrekte satser m.v., registrering af udbetalte valuta-forskud og andre af institutionens udlæg, registrering af modtaget returvaluta samt udskrift af tastebilag til institutionens regnskaber.

 

Nem tilpasning til organisationens regler

RejsAdm kan bruges umiddelbart med et sæt standardregler, men kan også tilpasses på mange måder til organisationens eget regelsæt helt uden pro¬grammering. Men ønsker I ændringer, der kræver programmering, vil I blive posi¬tivt overrasket over, hvor hurtigt og billigt det kan gøres.

RejsAdm findes på dansk og engelsk og yderligere sprog kan tilføjes i samar¬bejde med InfoShare.

 

Billig i drift

 

Det behøver ikke at koste noget som helst at bruge RejsAdm. Køb programmet og brug det. Færdig!

Vores største kunde, Udenrigsministeriet, har en årlig udgift til tilpasninger og hjælp til problemløsninger på under 10 kr pr medarbejder.